TALENT LA SOPHIA 2018

//////

NOVINKA PROJEKTU

Do výběrových kol a samotné soutěže, se mohou hlásit všechny dětikteré mají talent a chuť spolupracovat s profesionály na Letní Akademii, která se koná od 16.7 do 24.7. 2018. Otevřeli jsme možnosti a podpořili tím zdravou konkurenci, tak nezbytně důležitou v rozvoji talentu jednotlivých dětí. Finalisté v oblasti hudba budou mít možnost zazpívat si nebo zahrát na hudební nástroj za doprovodu profesionální kapely na Galakoncertě Talent La Sophia /září – Divadlo Broadway Praha/. Jsou připraveny hodnotné ceny pro vítěze. Do poroty zasednou největší hudební osobnosti, producenti a režiséři. Projekt však i touhle novinkou neztrácí charitativní aspekt, týkající se podpory vzdělání dětí vyrůstajících v ústavní péči, v pěstounské péči, pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin a děti s mírnou formou handicapu ve věku 7-18 let z celé České republiky. Cílem je poskytnout jim individuální přístup a pomoci jim především v oblasti vzdělávání, seberealizace, podpory a rozvíjení talentu. Důležitým kritériem pro účast a setrvání v projektu Talent La Sophia jsou studijní výsledky dětí a chuť na sobě pracovat. Talent La Sophia, mimo charitativní aspekty, by měl evokovat pocity lidské sounáležitosti k etnikám, odbourání xenofobních předsudků a pomocí hudby různých národů a sportu, sdělit poselství, které by se mělo stát výzvou / přáním pro X. ročník Galakoncertu La Sophia. Bez ohledu na barvu pleti i momentální sociální zařazení,Talent má právo na život, a to kdekoliv na světě.

Důležitou součástí účastí v projektu Talent La Sophia je však splňovat „Protokol” La Sophia o.p.s., který dbá na etiku, studijní výsledky, disciplínu v klubech, na ZDŠ, ZUŠ, středních školách a konzervatořích. / KODEX La Sophia/

Všechny děti, které postoupí do projektu Talent La Sophia v daném kalendářním školním roce, obhajují svou účast v dalším ročníku, a to z důvodu motivačního programu, který je součástí projektu Talent La Sophia.

On-line přihláška do projektu ZDE

//////

Projekt Talent La Sophia vznikl v roce 2008 a je největším a stěžejním mezinárodním projektem obecně prospěšné společnosti La Sophia. Během let získal na popularitě a stal se vlajkovou lodí La Sophia o.p.s. Projektem prošlo stovky dětí a každým rokem se jejich počet zvyšuje.

Tento projekt je určený pro hudebně a sportovně talentované děti vyrůstající v ústavní péči, v pěstounské péči, pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin a děti s mírnou formou handicapu ve věku 7-18 let z celé České republiky. Cílem je poskytnout jim individuální přístup a pomoci jim především v oblasti vzdělávání, seberealizace, podpory a rozvíjení talentu. Důležitým kritériem pro účast v projektu Talent La Sophia jsou studijní výsledky dětí. Studijní průměr nesmí překročit hranici 2,0.

Talent La Sophia, mimo charitativní aspekty, by měl evokovat pocity lidské sounáležitosti k etnikám, odbourání xenofobiích předsudků a pomocí hudby různých národů a sportu, sdělit poselství, které by se mělo stát výzvou / přáním pro 10. ročník Galavečera La Sophia. Bez ohledu na barvu pleti i momentální sociální zařazení. Talent má právo na život, a to kdekoliv na světě.

Důležitou součástí účastí v projektu Talent La Sophia je však splňovat „Protokol“ La Sophia o.p.s., který dbá na etiku, studijní výsledky, disciplínu v klubech, na ZDŠ, ZUŠ, středních školách a konzervatořích.

Všechny děti, které postoupí do projektu Talent La Sophia v daném kalendářním roce, obhajují svou účast v dalším ročníku, a to z důvodu motivačního programu, který je součástí projektu Talent La Sophia.

Průběh projektu Talent La Sophia

  1. Mediální kampaň k projektu (Únor – květen)

Probíhá vždy oslovením městských sociálních odborů, nízkoprahových center a dětských domovů v celé České republice. Poté se zájemci přihlásí formou vyplnění přihlášek k účasti v jednotlivých výběrových kolech Talent La Sophia. Projekt podpoří La Sophia o.p.s. mediální kampaní v tisku, rádiích, v televizních stanicích a na všech dostupných mediálních sítích.

  1. Castingy (Květen – červen)

Výběrová kola se konají v městech České republiky, při kterých ambasadoři vyberou v každém regionu kandidáty na finále v hudební a sportovní oblasti. Do projektu se mohou přihlásit děti ve věku 7-18 let, formou přihlášek na našich webových stránkách.

  1. Akademie Talent La Sophia (Červenec)

Akademie Talent La Sophia se koná v okrese Benešov. Ze všech výběrových kol postoupí cca 60 nejtalentovanějších dětí. Tito finalisté se zúčastní 12denního soustředění, které proběhne za přítomnosti renomovaných odborných pedagogů, hudebníků, profesorů a špičkových trenérů. Během soustředění plně využíváme všechny možnosti sportovně relaxačního zařízení s konferenčními posluchárnami, výukovými místnostmi a tanečním sálem. Děti motivujeme k aktivitě, rozvíjení talentu a lásce ke vzdělávání.

Během soustředění probíhá veřejná beseda s aktivními ambasadory projektu, spojená s malým koncertem. Pozvané jsou děti z okolních dětských domovů, veřejnost a tisk. V průběhu akademie se také koná přátelský fotbalový zápas. Tohoto zápasu se zúčastní fotbalově nadané děti z projektu Talent La Sophia proti vybranému soupeři.

  1. Galakoncert Talent La Sophia (Září – říjen)

Vrcholný večer, který se každoročně koná v Praze. V hledišti zasednou kromě odborné poroty, ambasadoři projektu, děti z dětských domovů, rodinní příslušníci a příznivci La Sophia. Vstup na tento slavnostní večer je volný. Na závěr jsou v každé věkové kategorii oceněny ty nejlepší děti, které postoupí do projektu Talent La Sophia.

Obecně prospěšná společnost La Sophia vítězům hudební části mimo jiné hradí studia na ZUŠ a konzervatořích, ubytování na internátech, soukromé lekce u profesorů hudby pro přípravu teorie na konzervatoř, dále jim hradí nákup hudebních nástrojů umožní jim koncertní vystoupení v TV s VIP osobnostmi. Řada z nich dostala příležitost zazpívat si v O2 Areně, ve Smetanově síni Obecního domu, v Městském divadle Brno vítěze sportovní části čeká finanční úhrada příspěvků ve sportovních klubech, nákup sportovních pomůcek a oblečení, zájezdy na mezinárodní fotbalové utkání La Sophia. Dále všem výhercům La Sophia, o.p.s. umožní spolupráci se špičkovými hudebníky a pedagogy, sportovci a trenéry. Všichni ocenění obdrží hodnotné věcné dary.