TALENT LA SOPHIA 2013

Hudebně a sportovně talentované děti z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin z celé České republiky a Slovenské republiky mohou zasílat své přihlášky do projektu od 1.2.2013.

Možnosti odeslání přihlášky:

Kontakt:
La Sophia, o.s.
Břehová 208/8,
110 00 Praha 1 – Staré Město
email: office@lasophia.cz

Termíny výběrových kol pro rok 2013 jsou následující:
9.5. Prievidza SK (hudba)
10.5. Ostrava (hudba)
11.5. Brno (hudba)
14.6. Praha (hudba)
18.6. Praha (fotbal)
Další termíny na Slovensku budou zveřejněny dle došlých přihlášek.

květen – červen 2013 – proběhne 1. výběrové kolo v těchto městech
Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Košice. Přesné termíny regionálních kol jak pro hudbu tak pro sport budou v nejbližší době upřesněny.

srpen 2013 – soustředění vybraných finalistů
Vybraní finalisté se zúčastní týdenního soustředění, kde budou spolupracovat s profesionálními muzikanty a sportovci, kteří je budou připravovat na 2. kolo soutěže Talent La Sophia. Výuka bude jak individuálního charakteru, tak bude probíhat po menších skupinkách. Program bude obohacen o besedy a setkání s řadou významných uměleckých a sportovních osobností. V rámci soustředění budou vybráni ti nejlepší za oblast sportu.

září 2013 – slavnostní finále
Slavnostní finále projektu Talent La Sophia se bude konat v hotelu Ambassador v Praze. Nezávislá mezinárodní porota složená z hudebních odborníků vybere tři nejlepší z každé kategorie, mimo jiné bude udělena „Cena sympatie“ či „Cena poroty“. Všichni ocenění získají nejen hodnotné ceny (hudební nástroje apod.), ale především finanční podporu na studium na hudebních konzervatořích a základních uměleckých školách. Dále získají možnost účastnit se koncertů pořádaných občanským sdružením La Sophia nebo akcí, na kterých se La Sophia spolupodílí.

V prosinci 2013 se uskuteční tradiční již 6. ročník Christmas Galavečer La Sophia.