title

O NÁS

LA SOPHIA

Obecně prospěšná společnost La Sophia se již téměř 12 let na různých úrovních věnuje charitativním aktivitám zaměřeným na pomoc opuštěným dětem. Spíše než na momentální pomoc se La Sophia zaměřuje na budoucnost těchto dětí. Cílem obecně prospěšné společnosti je podporovat vzdělání u hudebně a sportovně talentovaných dětí z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin.

V roce 2012 došlo k rozšíření aktivit La Sophia o podporu sportovně nadaných dětí se specializací na fotbal.

Všechny děti, které do této doby postoupily do mezinárodního projektu Talent La Sophia, studují na ZUŠ či konzervatořích, pravidelně trénují ve sportovních fotbalových klubech a aktivně se zúčastňují reprezentačních projektů týkajících se nejen La Sophia.

Zakladatelka obecně prospěšné společnosti La Sophia a předsedkyně správní rady je:
Yvetta Blanarovičová

Stipendijní rada: (odborní garanti pro oblast vzdělávání v oboru zpěv
a hra na hudební nástroj)

“Dáte-li potřebnému rybu, bude sytý jeden den. Naučíte-li ho ryby chytat, může jíst do sytosti celý život.“

NAŠE FILOSOFIE

Budeme-li parafrázovat toto úsloví, můžeme konstatovat, že díky velkému úsilí mnoha organizací i jednotlivců je pro všechny děti v domovech „ryb“ dostatek. Možností naučit se je chytat se však bohužel stále nabízí poměrně málo.

A právě zde vidíme prostor pro činnost La Sophia, o.s. Chceme talentovaným opuštěným dětem umožnit systematický rozvoj jejich hudebního a sportovního nadání, poskytnout jim kvalitní vzdělání v tomto oboru a připravit jim co nejlepší start do budoucího samostatného života.

Poslání

Cílem La Sophia, o.s. je podporovat  hudebně a sportovně talentované děti z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin.

Nadační příspěvky ve všech formách mohou být přiděleny jakémukoliv mimořádně talentovanému dítěti, které žije v dětském domově nebo podobném zařízení nebo žije v sociálně znevýhodněné rodině, za předpokladu, že se zúčastní projektu Talent La Sophia a ono samo nebo prostřednictvím příslušných osob (vychovatelé, učitelé, vedení domova apod.) projeví zájem na dalším rozvíjení talentu a získání uměleckého vzdělání.

Každá žádost nebo podnět je individuálně posouzena stipendijní radou La Sophia, o.s., prostřednictvím příslušných odborných garantů, kteří v ní zasedají. Stipendijní rada využívá všech možností, jak materiálně, finančně nebo odborně pomoci talentovaným dětem, které prokáží umělecký potenciál, ať z vlastních zdrojů La Sophia, o.s. nebo vyhledáním a zpřístupněním jiných zdrojů či stipendijních fondů dalších subjektů v republikovém kontextu neziskových organizací nebo v rámci projektů La Sophia, o.s. a fondů Evropské unie