VYJÁDŘENÍ AMBASADORŮ

Vyjádření ambasadorů k La Sophia

Bára Basiková

„ Pomáhat dětem, které mají výrazný  talent a mimořádné schopnosti, ale pocházejí ze sociálně slabých nebo neúplných rodin, je nesmírně šlechetné, a Yvettě za to patří můj velký obdiv a dík. Je kolem toho spousta mravenčí práce, je potřeba hodně energie, nadšení a síly. Jsem ráda, že můžu Yvettě a jejím dětem pomáhat, a vážím si jejího přátelství a naší skvělé spolupráce. „

Pepa Vojtek

„ Možnost pomoci dětem, které to potřebují a neměli to v životě lehké, je pro mě samozřejmá věc.  O to víc, když se jedná o podporu hudebního a sportovního talentu. Pak má tato práce smysl. Projekt Talent La Sophia dětem umožňuje realizovat jejich sny. U všech dětí vidím neuvěřitelnou snahu, pokoru, nadání a výsledky. Proto jsem se rozhodl tento jedinečný projekt podpořit. „

Michal David

„ Dává to naději dětem, které jsou talentované a nemají finanční prostředky na vzdělávání v daném oboru. Nedávají se jim peníze přímo, které by nejspíš utratily za nesmysly, jako to dělají jiné nadace, ale zajistíme jim studium, hodiny výuky, či možnost trénovat v profesionálním fotbalovém klubu. Je to pak motivuje k lepším výsledkům a mají potřebu si samy dokázat, že to, co se pro ně dělá, má smysl a umožňuje jim to vytvořit si možnost být výjimečný a mít tak budoucnost. To je hlavní smysl La Sophia a proto jsem do toho šel. J

Aleš Čvančara

„ Děti nemůžou za to, v čem a kde musí žít. Kdo jim dá v prvních letech jejich života základy do života a někam je vede. Je mnoho dětí, které to správné nedostanou ani v jednom. Je proto něco neskutečného, co jim  projekt Talent La Sophia nabízí. Cestu, která je může dovést k jejich snu. A za to patří Yvett a jejímu kolektivu velké dík. A proč jsem se stal ambasadorem? Právě proto. J „

Cigánski Diabli

Team okolo Yvetty Blanarovičovej, jednoducho ukazuje ako sa dá pomáhať talentovaným deťom z detských domovov a zo sociálne znevýhodnených rodín.

A čo k tomu treba???..Stačí mať vôlu pomáhať..!!!  Podáva pomocnú ruku nadaným deťom, ktoré by takúto možnosť prezentovania svojich schopností, nikdy nedostalo. Práve týmto výrazne supluje úlohu štátu a to je dôvod prečo náš orchester vždy podporí túto myšlienku a celý Projekt La Sophia.

Jožo Farkaš-Cigánski Diabli  

Václav Černý

“S projektem La Sophia jsem se poprvé seznámil loni na letním soustředění v Benešově jako jeden z trenérů fotbalistů. Od prvního momentu mi imponuje srdečná atmosféra a krásný vztah dětí s paní Yvettou, s Veronikou, s kapelou a vůbec všemi, kteří se na tomto projektu podílí. Příprava jak fotbalistů, tak zpěváků a hudebníků je velmi náročná a líbí se mi, že díky projektu La Sophia dostanou talentované děti šanci poznat, co obnáší dělat tyto obory na špičkové úrovni, ale také, že když budou pracovití a poctiví, mají díky svému talentu šanci se prosadit. Velmi rád zůstanu, stejně jako celá moje rodina, součástí tak skvělého projektu a těším se na další ročník.”

Jaromír Boháč

Přínos projektu La Sophia vidím především v tom, že lidé, kteří ve svém oboru jak hudebním, tak sportovním dosáhli významných úspěchů, se zajímají a chtějí v dnešní době pomoci talentovaným dětem ze slabých sociálních skupin. Ve prospěch těchto dětí, jejich talentu, anebo rozvoje lidské osobnosti. Lidé, kteří často nehledí na svůj čas a navíc musí být trpěliví a sdílní pro pochopení různých životních příběhů  těchto dětí. Kultura totiž nesmí být pro jakoukoliv společnost nadstandardem, ale jejím základem. A to v případě projektu La Sophia platí dvojnásob.

Stanislav Vlček

Projekt Talent La Sophia je opravdu jedinečný! Patronem tohoto projektu jsem již třetím rokem a každý rok úroveň tohoto projektu stoupá. Práce s dětmi z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin mě neuvěřitelně naplňuje a všechny tyto děti dělají obrovské pokroky a je radost je sledovat v „přímém přenosu“ J Je mezi nimi spousta talentů a já věřím, že si některé z nich, díky La Sophia, splní svůj velký sen !!

Ondřej Štveráček

Smysl tohoto projektu vidím v podpoře talentovaných dětí,  které by bez této pomoci měly velice těžké svůj dar naplno rozvíjet.